“Vechten tegen” of “vanuit liefde oplossen”

“Vechten tegen” of “vanuit liefde oplossen” 29 oktober 2018Leave a comment

Als je de kop van dit blog leest, voel je dan iets? Heb je een emotie bij “vechten tegen” of bij “vanuit liefde oplossen”? En zo ja, wat is die emotie of dat gevoel dan? Welke van de twee uitspraken resoneert met jou?

Interessant om eens te zien of je werkelijk kunt voelen wat het uitspreken van die woorden met je systeem doet. We kennen natuurlijk allemaal de uitspraak “vechten tegen een ziekte” of “knokken voor een overwinning”. Er is natuurlijk op geen enkele manier iets mis met het leven willen (blijven) omarmen of de snelste ter wereld willen zijn. Toch vragen we je eens na te denken over het gebruiken van deze woorden. Het element “strijd” voert de boventoon. En “strijd” voelt als iets wat weerstand, energie, inspanning, moeite kost. Toch?

Dan vragen we je nu eens na te denken over hoe het zou zijn als je hetzelfde eindresultaat zou behalen, maar dan vanuit “flow”. Zonder knokken, zonder worstelen, maar moeiteloos. Hoe voelt dát idee voor je? Om iets niet op wilskracht of fysieke kracht te bereiken, maar vanuit een innerlijke kracht, een innerlijk weten, vanuit een liefdevolle energie? Wat denk je als je dit leest? Denk je dat dit mogelijk is? Of heb je het gevoel dat dit niet kan, dat sommige dingen echt niet bereikt kúnnen worden anders dan door er voor te knokken? En wat betekent dat knokken dan eigenlijk precies? Als de uitkomst van die geleverde strijd niet hetzelfde is als jij er van gehoopt had, heb je de strijd dan dus verloren? Ben je dan een verliezer? Had je dan “harder moeten vechten” tegen iets wat misschien niet te winnen was? Of had het meer rust gegeven als je de situatie met liefde had benaderd en dáár kracht uit had kunnen putten? Hoe voelt het als je dít leest?

Wat kost meer moeite, denk je: op een wilde rivier in een kano tegen de stroom in gaan, of met de stroom mee peddelen? De stroming van de rivier is in beide gevallen even sterk, alleen het maakt nogal een verschil welke kant je op gaat. Tegen de stroom in kom je niet of nauwelijks vooruit, met de stroom mee ga je twee keer zo snel. Zo werkt het ook met onze levensenergie, de I AM, die nu al door jou heen stroomt, of je je hiervan bewust bent of niet, of je deze kennis hebt of niet. Als je deze levensenergie, deze stroom, jouw I AM, ongehinderd door jou, voor jou laat werken, gaan de dingen die je wilt bereiken moeiteloos en als vanzelf. We zijn echter zo “geprogrammeerd” en gewend geraakt om op wilskracht onze doelen te bereiken, dat wij – de mensheid – niet meer weten dat het ook anders kan.

We hebben geleerd vanuit geprogrammeerd denken te functioneren, maar er is nog een andere energie in ons, die NIETS met dat denken te maken heeft, die al harmonisch en volmaakt is en die we op ieder moment kunnen aanspreken om hem voor ons te laten werken. Hoor je dat? “Voor ons te laten werken”. Dit betekent dat jij zelf NIET meer zo hard hoeft te werken; het wordt voor jou gedaan, door die energie. Die energie is je I AM. En die zit al in je. Nu en altijd.

Hoe fijn is dat?! We laten je graag ervaren hoe het is om vanuit díe “flow” te vertrekken in plaats van vanuit “strijd”.